همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحانتوضیح نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول

در این پست امروز که برای شما دانش آموزان عزیز آماده گردیده است نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه جواب تشریحی  آماده شده است  . برخی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول را در این بخش میتوانید مطالعه کنید و فایل اصلی نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول از بخش انتهایی دانلود نمایید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که می توانید نمونه سوالات امتحانی درس عربی پایه یازدهم تجربی در نوبت دی به همراه جواب را انتهای بخش دانلود نمایید .

بعضی از سوالات طرح شده در امتحان نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال زبان انگلیسی  یازدهم انسانی  نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت اول  آماده شده است که می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوالات نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت اولهمکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان دی ماه به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول

این پست شامل نمونه سوال دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول در سال نیمسال دی ماه می باشد و شامل چند نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول می باشد 

در این بخش تعدادی از نمونه سوال دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول به عنوان نمونه مطرح شده است .

سوال 1- با توجه به آیه شریفه انا هدینا السبیل اما کفورا»چه کسی ناسپاس» نامیده می شود؟

سوال 2- به سوال زیر پاسخ کوتاه دهید.

چه موقع انسان خودرا با نیازهای برتر (اساسی ) روبرو می بیند؟

سوال 3- به سوال زیرپاسخ کامل دهید.

چرا پاسخ به نیازهای برتربایدکاملا درست وقابل اعتماد باشد؟

سوال 4- براساس آیه ومن یبتغ غیرالاسلام دینا فلن منه وهوفی الاخره من الخاسرین» چه کسی درآخرت اززیان کاران خواهد بود؟


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول

در این مطلب برای دانش آموزان پایه یازدهم تجربی نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید این نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دی را دانلود کنید.

تعدادی از نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:

سوال 1- معادله خط گذرنده ازنقطه (2,5) وعمود به معادله X( فرمول موجوددربرگه)  را بنویسید.

سوال 2- مثلث ABC با راس های   مفروض است.

آ)طول میانه AM را بدست آورید

ب) فاصله راس A تاضلع BC را به دست آورید.

سوال 3 – معادله X (فرمول موجوددربرگه) را حل کنید.

سوال 4- معادله X (فرمول موجوددربرگه )راحل کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوالات جامعه شناسی دهم انسانی نوبت اول

نمونه سوالات امتحانی درس جامعه شناسی دهم رشته ی انسانی نوبت دی ، نوبت اول  و پاسخ تشریحی تمام سوالات مطرح شده است و آزمون هایی استاندارد برای محک خود می باشد . نمونه سوال امتحانی در درس جامعه شناسی دهم انسانی ویژه امتحانات نوبت اول می باشد .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

پست نمونه سوال امتحان اقتصاد دهم انسانی نوبت اول

این پست اختصاص پیدا می کند به نمونه سوال امتحانی اقتصاد دهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی که آماده دانلود می باشد . بر طبق بودجه بندی و بارم بندی درس اقتصاد در نوبت اول بخش های اول و دوم مورد سوال واقع می گردد که باید دانش اموزان دهم انسانی این دو بخش اعلام شده را به طور کامل مطالعه کنند . 


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوالات امتحانی منطق دهم انسانی نوبت اول

نمونه سوالات امتحانی منطق دهم انسانی نوبت اول شامل سوالات بخش به بخش مربوط به کتاب منطق دهم انسانی می باشد که در نوبت اول می باشد و شامل شش درس اول منطق دهم می باشد .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول

در ادامه نمونه سوالات امتحانی یازده تجربی در این پست نمونه سوال زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و همچنین بارم بندی دروس یازدهم را نیز دریافت نمایید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت اول

پست اختصاصی امتحانات یازدهم تجربی در این بخش در مورد نمونه سوال فارسی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آن است

چند سوال از نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت اول را به عنوان نمونه می توانید نگاه کنید و فایل اصلی را از بخش انتها دانلود کنید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی نوبت اول

دراین مطلب نمونه سوال فارسی یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  برای دانش اموزان یازدهم انسانی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و نمونه سوالات ادبیات یازدهم انسانی را مطالعه کنید .

برخی از سوالات طراحی شده در امتحان نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی نوبت اول به شرح زیر می باشد :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوالات نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی نوبت اول مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم انسانی نوبت اول

این مطلب در مورد نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آن می باشد و شامل چند نمونه سوالات امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم در ترم دی ماه می باشد .

تعدادی از نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم انسانی نوبت اول به عنوان آشنایی آورده شده است .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال شیمی یازدهم ریاضی نوبت اول

پست مربوطه شامل نمونه سوال شیمی یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نیمسال دی ماه ) آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات نمونه سوال شیمی یازدهم ریاضی نوبت اول  دراین امتحان به ترتیب زیر می باشد :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم ریاضی نوبت اول

در این بخش از نمونه سوالات امتحانی پایه یازدهم ریاضی ، نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم ریاضی نوبت اول که نوبت دی می باشد اماده شده است و شامل نمونه سوالات زیر می باشد .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم ریاضی نوبت اول

این مطلب شامل نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم ریاضی نوبت دی است .

برخی از سوالات ( نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم ریاضی نوبت اول ) مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:

سوال 1- مهارت شناخت وکاربرد قواعد

ترجم الکلمات التی تحتها خطّ حسب الجمله .(کلماتی را که زیرش خط است برحسب جمله ترجمه کن .)

1-هویوافق الاقتراح.                                2- هذا احسن السراویل.

3-استغفرالله .                                        4- تبادل الاطلاعات .

5-ان صبرت تنجح.                                 6-کان ینقذ الطفل.

7-تذکر الذکریات.                                   8-قد انسحبوا الساحه .

9-الحکم سیصفر.                                  10-اتقوالله .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت اول

این پست شامل نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم رشته ی تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی سوالات می باشد و شامل چندین نمونه سوال شیمی یازدهم دی ماه است .

تعدادی از سوالات نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت اول شامل موارد زیر می باشد .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان یازدهم تهیه شده است  نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که میتوانید ان را دانلود کنید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

در مورد نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت اول

در پست امتحانات امروز نمونه سوال امتحان تاریخ یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است  که این نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت اول ویژه امتحانات دی می باشد و در بخش زیر چند سوال به عنوان نمونه اورده شده است .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم انسانی نوبت اول

در این پست که راجع به امتحانات نوبت دی ماه رشته ی انسانی می باشد نمونه سوال امتحان عربی یازدهم  انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم انسانی نوبت اول دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

در مورد نمونه سوال امتحانی زمین شناسی پیش دانشگاهی نوبت اول

مطلب امروز برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زمین شناسی پیش دانشگاهی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید نمونه سوال امتحانی زمین شناسی پیش دانشگاهی نوبت اول دانلود کنید.

تعدادی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضی پیش دانشگاهی تجربی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه پیش دانشگاهی ، نمونه سوال امتحانی ریاضی پیش دانشگاهی تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه میتوانید نمونه سوال امتحانی ریاضی پیش دانشگاهی تجربی نوبت اول را دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر میباشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع به دفترچه سوالات و پاسخ کنکور خارج از کشور 96 ریاضی 

پست دفترچه سوالات و پاسخ کنکور خارج از کشور 96 ریاضی در پست امروز در این بخش برای دانلود قرار گرفت . دفترچه سوالات و پاسخ کنکور خارج از کشور 96 ریاضی شامل بخش های دفترچه سوالات عمومی دروس ادبیات و زبان فارسی ، درس عربی ، دین و زندگی و زبان انگلیسی و دفترچه اختصاصی  ریاضیات که خود شامل ریاضیات و شیمی و فیزیک است . پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور سراسری خارج کشور 96 رشته ریاضی به همراه کلید تستی حل سوالات که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور انتشار یافته است در این فایل می توانید دانلود و مطالعه کنید . دفترچه سوالات و پاسخ کنکور خارج از کشور 96 ریاضی به همراه پاسخ تشریحی  و همچنین دفترچه سوالات کنکور خارج از کشور سالهای اخیر و پاسخنامه تشریحی آنها به همه ی  داوطلبان کنکور ریاضی توصیه می گردد زیرا با نحوه ی طرحی سوالات در کنکور سراسری به خوبی آشنا خواهید شد و همچنین منبع بسیار کارامد در سوالات تستی را نیز در اختیار خواهید داشت .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی شیمی پیش دانشگاهی تجربی نوبت اول

در این پست امتحانات پایه چهارم برای شما دانش آموزان عزیز ، نمونه سوال امتحانی شیمی پیش دانشگاهی تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و به عنوان نمونه تعدادی از سوالات نمونه سوال امتحانی شیمی پیش دانشگاهی تجربی نوبت اول مطرح شده است .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی زیست پیش دانشگاهی نوبت اول

در این مطلب امتحانات پیش دانشگاهی تجربی نمونه سوال امتحانی زیست پیش دانشگاهی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که این نمونه سوالات امتحانی مخصوص دی می باشد و در زیر برخی از سوالات نمونه سوال امتحانی زیست پیش دانشگاهی نوبت اول به عنوان نمونه آورده شده است .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت اول

در این مطلب که ویژه دانش اموزان یازدهم انسانی می باشد نمونه سوال امتحان ریاضی و آمار پایه یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است و در این بخش می توانید بخشی از نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت اول را مشاهده نمایید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم نوبت اول

در مطالب امتحانات امروز  برای شما دانش آموزان نمونه سوال امتحان هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دریافت کنید. همچنین بعضی از نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم نوبت اول در بخش توضیحات میتوانید مشاهده نمایید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم نوبت اول

در این پست نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی ، نمونه سوال امتحان آمار و احتمال یازدهم رشته ی ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

مثال هایی از سوالات نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم نوبت اول که در این امتحان مطرح شده است را می توانید مشاهده کنید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول

در مطلب ارائه شده برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات نمونه سوال امتحانی ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول

دراین مطلب امتحانات برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال  امتحانی هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات  نمونه سوال امتحانی هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی تجربی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان سال چهارم ، نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال امتحانی دینی پیش دانشگاهی تجربی نوبت اول

دراین مطلب امتحانات ، برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحان دینی  پیش دانشگاهی  تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید نمونه سوال امتحانی دینی پیش دانشگاهی تجربی نوبت اول در نیم سال دی را دانلود کنید.

برخی از سوالات دین و زندگی مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد دفترچه سوالات و پاسخ کنکور خارج از کشور 96 تجربی

دفترچه سوالات و پاسخ کنکور خارج از کشور 96 تجربی حدود چند روز بعد از برگزاری آزمون از طریق سایت سنجش قابل دانلود می باشد . دفترچه سوالات و پاسخ کنکور خارج از کشور 96 تجربی شامل دو بخش دفترچه سوالات عمومی و سوالات اختصاصی می باشد . سوالات عمومی شامل ادبیات و زبان فارسی ، عربی ، دین و زندگی و زبان انگلیسی و دفترچه اختصاصی شامل دروس زمین شناسی ، ریاضی ، زیست ، شیمی و فیزیک می باشد . پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور سراسری خارج از کشور 96 رشته ی تجربی به همراه کلید حل سوالات که از سوی سازمان سنجش منتشر شده است در بخش زیر آماده دانلود می باشد . مطالعه دفترچه سوالات کنکور خارج از کشور تجربی 96 به همراه پاسخ نامه آن به تمام داوطلبان رشته ی تجربی توصیه می گردد . در بخش آرشیو سوالات کنکور سراسری تجربی در سایت همکلاسی می توانید سوالات و پاسخ تشریحی کنکور سراسری خارج از کشور سال های گذشته را نیز دانلود کنید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی هشتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم ، نمونه سوال امتحانات پیام های آسمانی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی هشتم نوبت اول دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت اول به همراه جواب تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت اول مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی علوم اجتماعی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال علوم اجتماعی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و نمونه سوال امتحانی علوم اجتماعی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول را مطالعه کنید .

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال عربی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال عربی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی جغرافیا پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال جغرافیا پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوالات نمونه سوال امتحانی جغرافیا پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول

به سوالات زیر پاسخ تشریحی دهید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فلسفه پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول

در این مطلب که ویژه فصل امتحانات می باشد ، نمونه سوال فلسفه پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات نمونه سوال امتحانی فلسفه پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و از نمونه سوال امتحانی زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول استفاده نمایید .

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی دینی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحان  دینی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال امتحانی دینی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول این امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول

در این مطلب امتحانی ، نمونه سوال فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید نمونه سوال  امتحانی فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد 


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم نوبت اول امتحان به شرح زیر می باشد که می توانید فایل کامل نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم نوبت دی را در قسمت انتها دانلود کنید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوالات مطرح شده دراین امتحان ( نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت اول ) به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال علوم تجربی هشتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی سوالات امتحانات ، آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوالات مطرح شده در این نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول به شرح زیر می باشد:همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان سال نهم عزیز نمونه سوال  امتحانی عربی نهم نوبت اول به همراه جواب تشریحی آماده شده است که در ادامه این پست می توانید نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت اول دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال  امتحانی ریاضی نهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت دی را دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی هشتم نوبت دی ماه را دانلود کنید .

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی عربی هشتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی عربی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی نمونه سوال امتحانی عربی هشتم نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی نهم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوالات امتحانی آمادگی دفاعی نهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی نهم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی نهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی نهم نوبت اول :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال زبان آموزش قرآن هشتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال زبان آموزش قرآن هشتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات نمونه سوال زبان آموزش قرآن هشتم نوبت اول ( دی )


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال ریاضی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و از نمونه سوالات امتحانی مربوطه استفاده نمایید .

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی هفتم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی هفتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید .

تعدادی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی فارسی ، املا و نگارش نهم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی فارسی نهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی فارسی هشتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال فارسی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی  از سوالات مطرح شده در نمونه سوال امتحانی فارسی هشتم نوبت اول به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دی را مطالعه کنید .

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی علوم تجربی هفتم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی علوم تجربی هفتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید نمونه سوال امتحانی علوم تجربی هفتم نوبت اول را دانلود کنید و سوالات مربوطه را حل نمایید .

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم  نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت اول به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی ششم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی ششم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی ششم نوبت اول مطالعه کنید 

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضی پنجم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی ریاضی پنجم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در امتحان نمونه سوال امتحانی ریاضی پنجم نوبت اولهمکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی جفرافیا پنجم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی جفرافیا پنجم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات نمونه سوال امتحانی جفرافیا پنجم نوبت اول با ترتیب زیر است


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی ششم نوبت اول

در این مطلب امتحانی برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی ششم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع نمونه سوال امتحانی جغرافیا چهارم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی جغرافیا چهارم ابتدایی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن هفتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن هفتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن هفتم نوبت اول به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم نوبت اول


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی ریاضی چهارم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی ریاضی چهارم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این نمونه سوال امتحانی ریاضی چهارم نوبت اول به شرح زیر می باشد:همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی پنجم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال  امتحانی مطالعات اجتماعی پنجم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات طرح شده در نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی پنجم نوبت اولهمکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی فارسی هفتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

بعضی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فارسی سوم ابتدایی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی سوم ابتدایی نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات نمونه سوال امتحانی فارسی سوم ابتدایی نوبت اول


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی فارسی پنجم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی پنجم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی علوم چهارم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی علوم چهارم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات نمونه سوال امتحانی علوم چهارم نوبت اول


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فارسی چهارم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی فارسی چهارم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

بعضی از سوالات نمونه سوال امتحانی فارسی چهارم نوبت اولهمکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی پنجم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی پنجم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد و فایل اصلی نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی پنجم نوبت اول از بخش انتها میتوانید دریافت نمایید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی فارسی ششم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی ششم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال امتحانی فارسی ششم نوبت اول


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی علوم ششم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی علوم ششم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و نمونه سوال امتحانی علوم ششم نوبت اول استفاده نمایید .

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی چهارم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی چهارم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان  ( نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی چهارم نوبت اول ) به شرح زیر می باشد


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی چهارم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی چهارم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی فارسی دوم ابتدایی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی فارسی دوم ابتدایی نوبت اول  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

بعضی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی علوم تجربی سوم ابتدایی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی علوم تجربی سوم ابتدایی نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


تعدادی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 91 تجربی

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 91 تجربی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد: ( سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 91 تجربی )


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 90 تجربی

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 90 تجربی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 94 انسانی

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور انسانی 94 آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. 

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری انسانی 91

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه  پاسخ تشریحی کنکور سراسری انسانی 91 آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری انسانی 91


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری انسانی 90

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور  سراسری انسانی 90 آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری انسانی 90


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری انسانی 92

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور داخل کشور 92 انسانی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در  آزمون ( سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری انسانی 92 ) به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 92 تجربی

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 92 تجربی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 92 تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور داخل کشور 92 تجربی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و دفترچه سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 92 تجربی را مطالعه نمایید .

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 91 تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور داخل کشور 91 تجربی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری تجربی 90

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور داخل کشور 90 تجربی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات دفترچه سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری تجربی 90 را می توانید مشاهده نمایید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره نحوه پاسخگویی داوطلبان رشته انسانی در کنکور سراسری 96

با توجه به اهمیت بررسی و اطلاع از نحوه پاسخگویی داوطلبان کنکور سراسری انسانی 96در دروس مربوطه در این پست به تحلیل درصد های پاسخ گویی این داوطلبان خواهیم پرداخت . 


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98

بر طبق روال هرساله آزمون تیزهوشان پایه نهم تحصیلی برای داوطلبان سال نهم برگزار می شود . در این پست می خواهیم در مورد ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98 به همراه شرایط ثبت نام تیزهوشان ، زمان و منابع ثبت نام به طور کامل توضیح دهیم . در ادامه به بررسی مراحل ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98 می پردازیم .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98

آزمون تیزهوشان پایه ششم ابتدایی هر ساله به طور هماهنگ در سراسر کشور برگزار می شود . در سال تحصیلی 97 - 98 آزمون هماهنگ پایه ششم به هفتم برای ورود به دوره ی متوسطه اول برگزار می گردد . در این مقاله سعی خواهیم نمود شرایط ثبت نام در آزمون تیزهوشان ششم دبستان به همراه زمان ثبت نام آزمون تیز هوشان و نحوه ی ثبت نام را به طور کامل توضیح دهیم . 


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه ریاضی در کنکور سراسری 96

هر ساله توسط سازمان سنجش وضعیت و درصد پاسخگویی داوطلبان کنکور سراسری در تمام رشته ها از جمله ریاضی منتشر می شود که این بخش اختصاص دارد به وضعیت پاسخ گویی داوطلبان کنکور ریاضی 96 . در بخش زیر توضیحی خلاصه در مورد نحوه پاسخ گویی داوطلبان کنکور ریاضی 96 خواهیم داشت .همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه تجربی در کنکور سراسری 96

هر ساله سازمان سنجش طی آماری رسمی میزان و درصد پاسخ گویی داوطلبان گروه های آزمایشی کنکور سراسری را منتشر می کند . این آمار نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه تجربی در کنکور سراسری 96 در دروس عمومی و دروس اختصاصی می باشد و وضعیت پاسخگویی در درس های مختلف را به طور میانگین و کامل بیان کرده است  ما در این پست به ترتیب هر درس تحلیل مربوطه را ارائه خواهیم نمود . اطلاع از نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه تجربی در کنکور سراسری 96 برای تمام داوطلبان کنکور سراسری دارای اهمیت بالایی می باشد تا از میزان رقابت در نحوه پاسخ دهی به دروس عمومی و اختصاصی آشنا شوند .همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 93 ریاضی

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 93 ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید

 برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 92 ریاضی

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 92 ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 91 ریاضی

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 91 ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 95 ریاضی

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکورخارج کشور 95 ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید .

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 95 انسانی

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 95 انسانی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 95 انسانی را مطالعه کنید .

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ کلیدی کنکور سراسری 95 زبان

دراین مطلب برای شما سوال به همراه پاسخ کلیدی کنکور سراسری 95 زبان آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 95 ریاضی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 95 ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 94 ریاضی

در این مطلب برای شما داوطلبان کنکور سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 94 ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 90 ریاضی

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 90 ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوالات مطرح شده در سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 90 ریاضی به شرح زیر می باشد و فایل مربوطه را از بخش اخر دانلود کنید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 94 ریاضی

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 94 ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 94 ریاضی بررسی کنید .

 برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران

با توجه به شروع ثبت نام کنکور سراسری 97 سوال های بسیاری برای داوطلبان کنکور سراسری به وجود آمده است که آیا از تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران و جانبازان و رزمندگان در انتخاب رشته کنکور سراسری در هنگام ثبت نام کنکور سراسری استفاده نمایند و یا اینکه از سهمیه های دیگر مانند سهمیه مناطق در هنگام انتخاب رشته کنکور سراسری سال 97 استفاده کنند . در این مقاله می خواهیم پیرامون این سوالات در مورد سهمیه 5 درصدی ایثارگران توضیح کامل دهیم .همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره جدول عناوين كتاب و ساعات تدريس در رشته های پايه دوازدهم

نظام جدید متوسطه و پایه دوازدهم یکی از پر بحث ترین پایه های تحصیلی تاکنون بوده است . با توجه به این مسئله که دانش اموزان در پایه دوازدهم در کنکور سراسری شرکت میکنند و همچنین در سال دوازدهم در امتحانات نهایی شرکت میکنند که سالی حساس برای آنها می باشد در این پست در مورد کتاب هایی که در پایه دوازدهم در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی و کاردانش و فنی حرفه ای تدریس خواهد را به طور خلاصه در جدول هایی مورد بررسی قرار دهیم . به محض انتشار کتاب های درسی سال تحصیلی دوازدهم این کتاب ها در بخش کتاب های درسی برای دانلود آماده خواهد شد .

جدول اول مربوط به عناوين كتاب و ساعات تدريس در رشته های پايه دوازدهم


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97

هر ساله قبل از شروع ثبت نام کنکور سراسری ، دفترچه ثبت نام کنکور منتشر میشود . دفترچه ثبت نام کنکور سراسری سال 97 نیز قبل از شروع ثبت منتشر خواهد شد که شما داوطلبان کنکور سراسری 97 در تمامی رشته های می توانید دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 را دانلود کرده و مطالب مربوطه را مطالعه نمایید . دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری 97 شامل فهرستی از مطالب جهت ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری 97 می باشد که ضروری است تمام داوطلبان مطالب موجود در دفترچه ثبت نام را به طور کامل بررسی نمایند . همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره نحوه پاسخگویی داوطلبان رشته هنر در کنکور 96

در این بخش نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به نحوه ی پاسخ دهی داوطلبان گروه آزمایشی رشته ی هنر به تفکیک دروس عمومی و دروس اختصاصی آنها در کنکور سراسری سال 96


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 91 زبان

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال بو پاسخ تشریحی کنکور سراسری 91 زبان آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در آزمون سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 91 زبان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ کلیدی کنکور سراسری 90 زبان

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال و پاسخ کلیدی کنکور سراسری 90 زبان آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

سوال و پاسخ کلیدی کنکور سراسری 90 هنر

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال و پاسخ کلیدی کنکور سراسری 90 هنر آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد سوال و پاسخ کلیدی کنکور سراسری 95 هنر

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ کلیدی کنکور سراسری 95 هنر آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 93 زبان

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 93 زبان آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره شرایط شرکت در کنکور دکتری 98

داوطلبانی که تمایل دارند در آزمون دکتری سال 98 شرکت نمایند باید از شرایط عمومی و اختصاصی مندج در دفترچه آگاه باشند . آزمون دکترا ph . D که هر ساله توسط سازمان سنجش برگزار می گردد و شرایط ثبت نام در شرکت در کنکور دکتری توسط سازمان سنجش اعلام می شود . ما در این پست مشاوره ای مربوط به کنکور دکتری 98 به بررسی کلیه ی شرایط جهت شرکت در این آزمون می پردازیم . در ادامه توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو دوره دکترا سال 98 را توضیح می دهیم .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره شرایط شرکت در کنکور کارشناسی ارشد 98

اطلاع کامل از شرایط عمومی و اختصاصی جهت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد سال 98 برای تمام داوطلبان که قصد شرکت در آزمون ارشد 98 را دارند ضروری می باشد . کنکور کارشناسی ارشد هر ساله توسط سازمان سنجش برگزار می شود که در هر کنکور شرایط ثبت نام اعلام می شود . در این پست می خواهیم درباره شرایط عمومی و اختصاصی جهت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد 98 به طور کامل توضیح دهیم .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره شرایط شرکت در کنکور سراسری 98

با توجه به اینکه داوطلبانی که قصد دارند در کنکور سراسری 98 شرکت کنند و شامل داوطلبان نظام قدیم و داوطلبان نظام جدید هستند در پست این قسمت در مورد شرایط شرکت در کنکور سراسری 98 در گروه های آزمایشی ریاضی و تجربی و انسانی ، هنر و زبان به همراه شرایط ثبت نام در کنکور سراسری 98 به طور کامل شرح داده می شود . شرایط شرکت و ثبت نام در کنکور سرا سری 98 شامل دو بخش عمومی و اختصاصی می باشد که ادامه این شرایط به طور کامل توضیح داده خواهد شد . 


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره تاثیر معدل در کنکور سراسری 98

با توجه به اینکه سوالات بسیار زیادی در مورد تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 و تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 برای داوطلبان رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی ، هنر و زبان در گروه داوطلبان نظام قدیم و داوطلبان نظام جدید به وجود آمده است در این بخش توضیحات در مورد تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 را به بخش های داوطلبان نظام قدیم و جدید تقسیم میکنیم و نحوه و میزان تاثیر معدل و سوابق تحصیلی در کنکور 98 را برای هر دو گروه توضیح خواهیم داد همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ کلیدی کنکور سراسری 94 زبان

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال و پاسخ کلیدی کنکور سراسری 94 زبان آماده شده است که برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 92 زبان

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 92 زبان آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

سوال و پاسخ کلیدی کنکور خارج کشور 94 هنر

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال و پاسخ کلیدی کنکور خارج کشور 94 هنر تجربی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 93 هنر

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور سراسری 93 هنر آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 93 انسانی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 93 انسانی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 92 انسانی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 92 انسانی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 91 انسانی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 91 انسانی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

سوال و پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 90 انسانی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور 90 انسانی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

سوال و پاسخ کلیدی کنکور سراسری 91 هنر

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال و پاسخ کلیدی کنکور سراسری 91 هنر آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین آزمون به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور کارشناسی ارشد 98 را دارند باید از اطلاعات درج شده در دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 اطلاع کامل داشته باشند . دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد 98 ویژه داوطلبان متقاضی پذیرش در دوره های روزانه ، نوبت دوم ، دانشگاه آزاد ، پیام نور ، موسسات غیر انتفاعی ، پردیس های خودگردان ،مجازی می باشد . داوطلبان شرکت در کنکور ارشد دانشگاه آزاد دقت داشته باشند که این دانشگاه ثبت نام جداگانه ندارد و کسانی که در کنکور ارشد 98 وزارت علوم شرکت می کنند حق انتخاب رشته ارشد 98 دانشگاه ازاد را نیز دارند . زمان انتشار دفترچه ثبت نام ارشد 98 در آذر ماه و همزمان با شروع فرایند ثبت نام ارشد 98 می باشد . به تمامی داوطلبان ارشد 98 توصیه می شود که دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 را به دقت مطالعه نمایند . لینک دانلود دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 98 بعد از انتشار از سوی سازمان سنجش در این بخش فعال خواهد شد . 

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 ( لینک دانلود در آذر فعال میشود )


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

معرفی کنکور رشته تجربی

اطلاع کامل از رشته ای که هر دانش آموز قصد ادامه تحصیل در آن را دارد امر بسیار مهمی می باشد . ما در این پست سعی داریم درباره کنکور رشته ی تجربی و زیر گروه ها و ضرایب دروس  و رشته ها به توضیحات کامل بپردازیم . در پست های آینده در مورد رشته ی تجربی نیز به توضیحاتی کاملی ارائه خواهد شد . سوالات عمومی کنکور رشته ی تجربی شامل ادبیات و زبان فارسی ( فارسی و نگارش ) ، عربی ، دین و زندگی و زبان انگلیسی می باشد . سوالات اختصاصی کنکور تجربی شامل درس های زمین شناسی ، ریاضی ، زیست شناسی ، فیزیک و شیمی می باشد . سوالات عمومی و اختصاصی کنکور تجربی کتاب های پایه دهم و یازدهم و دوازدهم نظام جدید مطرح می شود . در نظام قدیم آموزشی این سوالات از پایه های دوم و سوم و پیش دانشگاهی مطرح میشد .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97 وزارت بهداشت

زمان ثبت نام و شرکت در کنکور ارشد 97 وزارت بهداشت در رشته های گروه پزشکی در تاریخ 30 بهمن 96 لغایت 13 اسفند96 می باشد و دفترچه ی راهنمای ثبت نام در آزمون ارشد پزشکی 97 در تاریخ 25 بهمن بر روی وبسایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می گیرد . مطالعه کامل دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد پزشکی سال 97 به تمام داوطلبان که قصد دارند در آزمون ارشد پزشکی 97 شرکت کنند توصیه می شود . لینک دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97 وزارت بهداشت رشته های گروه پزشکی در تاریخ 25 بهمن فعال خواهد شد .


دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد 97 رشته های گروه پزشکی همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره منابع کنکور سراسری 98

پست این بخش در مورد معرفی منابع کنکور سراسری 98 می باشد . با توجه به تغییرات کتاب های درسی و اهمیت اطلاع از فهرست منابع کنکور سراسری 98 در گروه های تجربی و ریاضی و انسانی که هر ساله قبل از برگزاری کنکور سراسری توسط سازمان سنجش اعلام می شود در این بخش به معرفی منابع کنکور 98 خواهیم پرداخت . با توجه به اینکه در کنکور 98 احتمال برگزاری دو کنکور برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید وجود دارد در این بخش به معرفی منابع کنکور سراسری 98 در هر دو بخش خواهیم پرداخت . در حال حاضر برای داوطلبان نظام جدید کنکور سراسری 98 کتاب های پایه دهم و یازدهم چاپ شده است منابع این دو پایه را در کنکور سراسری 98 معرفی خواهیم نمود و منابع کنکور 98 در پایه دوازدهم به محض انتشار کتاب های سال دوازدهم در این بخش معرفی خواهد شد .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره نحوه پاسخگویی داوطلبان رشته زبان در کنکور سراسری 96

بسیاری از داوطلبان رشته ی زبان های خارجه که می خواهند در سال آینده در کنکور سراسری شرکت کنند تمایل دارند تا از نحوه ی پاسخگویی داوطلبان کنکور سراسری 96 رشته زبان در دروس عمومی و اختصاصی مطلع شوند . در این پست قصد داریم تا در مورد نحوه ی پاسخ گویی داوطلبان رشته ی زبان خارجه توضیحات کاملی ارائه دهیم .همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 92 هنر

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور سراسری 92 هنر آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره اعلام نتایج کنکور سراسری 97

تعداد 950 هزار نفر در کنکور سراسری 97 در گروه های آزمایشی ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان شرکت نموده اند . در این پست درباره زمان انتشار کارنامه اولیه کنکور سراسری 97 و نتایج اولیه این آزمون و نتایج نهایی کنکور سراسری 97 و انتخاب رشته به طور کامل توضیح دهیم . کنکور سراسری 97 در روزهای 7 و 8 تیرماه برگزار خواهد شد . زمان اعلام نتایج اولیه و دریافت کارنامه اولیه کنکور سراسری 97 احتمالا در نیمه دوم مرداد ماه خواهد بود که زمان دقیق آن در این پست اطلاع رسانی خواهد شد . همچنین زمان انتخاب رشته کنکور سراسری 97 حدود یک هفته پس از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری می باشد که زمان دقیق آن پس از اعلام از سوی سازمان سنجش در این بخش درج خواهد شد . زمان اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری 97 و اعلام نتایج انتخاب رشته احتمالا در نیمه ی دوم شهریور ماه خواهد بود که پس از اعلام دقیق زمان از سوی سازمان سنجش در این پست اطلاع رسانی خواهد شد .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره ثبت نام آزمون دکتری 98

یکی از مهمترین رقابت علمی کشور هر ساله در بین داوطلبان آزمون دکتری می باشد . برای شرکت در آزمون دکتری 98 اطلاع کامل از زمان و نحوه ی ثبت نام در این آزمون بسیار مهم می باشد . کنکور دکتری سراسری و دکتری دانشگاه آزاد در سال های اخیر بصورت یک کنکور در در قالب کنکور دکتری توسط سازمان سنجش برگزار می شود . بنابراین هر یک از داوطلبان که در کنکور دکتری 98 شرکت نمایند حق انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد در سال 98 را خواهد داشت . در ادامه درباره زمان ثبت نام کنکور دکتری 98 و نحوه ثبت نام و شرایط شرکت در آزمون دکتری 98 و سایر نکات مربوط به این رقابت علمی توضیح خواهیم داد .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98

دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری در سال 98 شامل راهنمای ثبت نام و شرکت در این آزمون می باشد . در دفترچه ی ثبت نام آزمون دکتری 98 وزارت علوم که ویژه داوطلبان قبولی در دوره های روزانه ، شبانه ، پردیس ، پیام نور ، موسسات غیرانتفاعی ، دانشگاه آزاد و غیر می باشد اطلاعات کاملی در مورد نحوه ی ثبت نام و شرکت در آزمون دکترا 98 وجود دارد که با توجه به اهمیت مطالب درج شده در دفترچه ثبت نام دکتری 98 به همه ی داوطلبین توصیه میگردد مطالب درج شده در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 را به طور کامل مطالعه نمایند . با توجه با اینکه کنکور دکتری سراسری و دکتری ازاد ادغام شده است دانشگاه آزاد بصورت جداگانه ثبت نام ندارد و تمامی داوطلبانی که در کنکور دکتری 98 شرکت نمایند حق انتخاب رشته دانشگاه آزاد را نیز دارند . تمام داوطلبینی که قصد ثبت نام کنکور دکتری 98 را دارند توصیه میشود پست مربوط به شرایط شرکت در آزمون دکتری 98 را مطالعه نمایند . دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری 98 همزمان با شروع ثبت نام آزمون دکتری 98 منتشر خواهد شد . لینک دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری 98 بعد از انتشار این دفترچه از سوی سازمان سنجش در این پست فعال خواهد شد .

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری 98


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح معرفی کنکور رشته ریاضی

اگر قصد ادامه تحصیل و شرکت در کنکور ریاضی را دارید لازم می باشد که از دروس این رشته و همچنین زیرگروه ها و رشته های تحصیلی آن در دانشگاه مطلع شوید . دروس عمومی رشته ی ریاضی همانند سایر رشته ها مشترک ی باشد و شامل فارسی و نگارش ، عربی ، دینی و زبان انگلیسی می باشد . دروس اختصاصی رشته ی ریاضی که در کنکور سراری مورد سوال واقع می شود شامل ریاضیات ، فیزیک و شیمی می باشد . سوالات دفترچه های عمومی و اختصاصی از کتاب های پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم مطرح می شود .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97

اطلاعاتی که بر روی کارت ورود به جلسه آزمون دکترا 97 درج شده است شامل اطلاعات شخصی داوطلب ، اطلاعات تحصیلی و گروه آزمایشی و کد و نام رشته ی امتحانی می باشد . جهت حضور و شرکت در کنکور دکتری 97 به همراه داشتن کارت ورود به جلسه برای تمامی داوطلبان اامی می باشد . بنابراین اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه و همچنین در صورتی که در اطلاعات اشتباهی وجود داشته باشد نحوه ویرایش اطلاعات بسیار مهم می باشد که در ادامه به این مطالب اشاره خواهد شد . زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور دکتری 97 از روز 1 اسفند لغایت 3 اسفند می باشد .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال شیمی دهم تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، بانک نمونه سوال شیمی دهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم نوبت اول ریاضی

در این مطلب برای شما دانش آموزان ، نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم نوبت اول ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان دی به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم نوبت اول تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان پایه یازدهم نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

در مورد نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم ریاضی نوبت اول 


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره معرفی رشته ریاضی

اگر قصد دارید در آینده مهندس شوید و در کارهای عمران و ساخت و طراحی مشغول به کار شوید رشته ی ریاضی بهترین گزینه برای شما می باشد . دانش آموزان پایه نهم متوسطه که در سال آینده وارد پایه دهم می شوند و حساس ترین انتخاب خود را برای زندگی آینده که همان انتخاب رشته و شغل در آینده می باشد انجام می دهند . هر یک از دانش آموزان در هنگام انتخاب رشته در پایه نهم و دهم باید به استعداد و توانایی و علاقه خود در مورد رشته ای که می خواهند در آینده میخواهند در آن ادامه تحصیل داشته باشند باید واقف باشند . در مسیر انتخاب رشته پایه نهم به دهم باید از کمک ها مشاورین و والدین بهترین استفاده نمود . گام اول در انتخاب رشته ریاضی این است که آیا به آن علاقه دارید . گام بعدی این می باشد که آیا در دروس مربوط به رشته ی ریاضی مانند درس ریاضیات استعداد و توانایی کافی را دارید . گام بعدی این می باشد که آیا از شغل های مربوط به رشته ی خود آگاهی کامل دارید . در ادامه به بررسی و معرفی کامل رشته ی ریاضی و کتاب های این رشته در پایه متوسطه دوم و همچنین شغل های این رشته خواهیم پرداخت .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره معرفی کنکور هنر

در این پست برای داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور گروه هنر را دارند مطالب کاملی در مورد رشته هنر ارائه خواهد شد . از همه شرکت كنندگان در گروه آزمايشی هنر بر اساس اطلاعات و درك عمومی هنر برای شناسايی استعداد و تواناييهای هنری ، آزمونهای درک عمومی هنر ، درک عمومی رياضی - فيزیک، ترسیم فنی ، خلاقيت تصويری و تجسمی، خلاقیت نمايشيی ، خلاقیت موسيقی و خواص مواد امتحان به عمل خواهد آمد. دروس عمومی که موردسوال واقع می گردد شامل زبان انگلیسی ، دین و زندگی ، عربی و فارسی و نگارش می باشد .همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد 97

دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد 97 همزمان با شروع فرایند انتخاب رشته این آزمون در نیمه ی دوم خرداد ماه از سوی سازمان سنجش منتشر خواهد شد . در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 97 نکات مهمی پیرامون انتخب رشته وجود دارد که ما در این پست به طور خلاصه این نکات را توضیح خواهیم داد و به همه ی داوطلبان شرکت کننده در آزمون ارشد 97 توصیه می کنیم که در مطالب دفترچه انتخاب رشته آزمون ارشد ناپیوسته 97 را به طور کامل مطالعه نمایند . لینک مربوط به دفترچه انتخاب رشته ارشد 97 وزارت علوم در گروه های علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ،کشاورزی ، هنر و دامپزشکی به محض انتشار دفترچه ها از سوی سازمان سنجش در این پست فعال خواهد شد .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 97

پس از برگزاری آزمون ارشد 98 وزارت علوم توسط سازمان سنجش در تاریخ ششم و هفتم اردیبهشت مراحل بعدی این آزمون شامل اعلام نتایج اولیه و انتشار کارنامه و مرحله انتخاب رشته و در نهایت مرحله اعلام نتایج نهایی کنکور ارشد 97 می باشد . زمان اعلام نتایج اولیه و انتشار کارنامه کنکور ارشد 97 بر طبق روند سالهای گذشته احتمالا در نیمه ی دوم خرداد ماه خواهد بودکه زمان دقیق آن در این بخش اعلام خواهد شد . مرحله ی بعدی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 97 شامل انتخاب رشته می شود که حدودا یک هفته پس از اعلام نتایج اولیه می باشد که زمان دقیق آن پس از اعلام از سوی سازمان سنجش در این پست اطلاع رسانی خواهد شد . زمان اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد 97 احتمالا در نیمه ی اول شهریور ماه خواهد بود که بعد از انتشار خبر مربوط به زمان دقیق این آزمون از سوی سازمان سنجش در این بخش اعلام می شود .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97

بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 توسط سازمان سنجش و انتشار کارنامه اولیه کنکور سراسری 97 هر یک از داوطلبان شرکت کننده در کنکور تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان با دریافت دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 و مطالعه کامل دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 نسبت به پر کردن لیست کد رشته های تحصیلی اقدام می کنند . دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 شامل اطلاعات مهمی می باشد که ما در این بخش اطلاعات دفترچه انتخاب رشته را به طور مختصر توضیح خواهیم داد و به تمام داوطلبان توصیه می گردد که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری را به طور کامل مطالعه نمایند . دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 همزمان با شروع فرایند انتخاب رشته در دهه ی دوم مرداد ماه از سوی سازمان سنجش منتشر خواهد شد که فایل مربوطه پس از انتشار از سوی سازمان سنجش در این بخش قرار خواهد گرفت .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم نوبت اول ریاضی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم نوبت اول ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید که برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم نوبت اول ریاضی با پاسخ تشریحی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم نوبت اول ریاضی به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. که برخی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم نوبت اول ریاضی با پاسخ تشریحی به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فارسی دهم نوبت اول تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم نوبت اول تجربی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم نوبت اول تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم نوبت اول تجربی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی زیست دهم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زیست دهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان در دی به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

بانک نمونه سوال شیمی دهم ریاضی با پاسخ تشریحی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، بانک نمونه سوال شیمی دهم ریاضی به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی فارسی دهم نوبت اول ریاضی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم نوبت اول ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان در دی ماه به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

معرفی کنکور زبان

اگر قصد شرکت در کنکور زبان های خارجه را دارید لازم است که در مورد دروس این رشته و زیرگروه ها رشته های دانشگاهی آن اطلاعات کامل را داشته باشید . در کنکور زبان تمام داوطلبان سایر رشته ها نیز می توانند شرکت نمایند . دروس عمومی کنکور زبان شامل نگارش و فارسی ، عربی ، زبان انگلیسی و دین و زندگی می باشد . درس تخصصی این رشته زبان تخصصی خارجی می باشد . 


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره معرفی رشته انسانی

دانش آموزان پایه نهم متوسطه در این سال یکی از مهمترین انتخاب های زندگی خود ینی انتخاب رشته پایه دهم در دوره متوسطه دوم را انجام خواهد داد . اگر قصد دارید رشته ی انسانی را به عنوان رشته انتخابی خود در دوره متوسطه دوم انتخاب کنید این پست را به طور کامل مطالعه نمایید . بیشتر مطالب رشته انسانی مربوط است به حوزه ی جامعه شناسی  و انسان و طبیعت است . اگر قصد دارید در آینده قاضی یا وکیل یا جامعه شناس و . شوید ادامه این مطلب را بخوانید . برای انتخاب رشته ی انسانی باید ذهنی آماده برای حفظ کردن مطالب داشته باشید . قدم نخست در انتخاب رشته انسانی میزان علاقه شما به این رشته است .قدم بعدی انتخاب شغل آینده است . آیا از اینکه از مایل هستید از طریق یکی از رشته ی مربوط به علوم انسانی وارد بازار کار شوید . قدم بعدی این می باشد که آیا در دروس مربوط به رشته انسانی در پایه متوسطه اول مانند علوم اجتماعی ، عربی و فارسی وضعیت تحصیلی شما گونه بوده است . در طول پروسه مربوط به انتخاب رشته انسانی سال نهم به دهم از مشاورین و پدر و مادر خود کمک بگیرید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره معرفی کنکور انسانی

این این پست قصد داریم به بررسی معرفی کامل کنکور رشته انسانی و دروس عمومی و اختصاصی این رشته و ضرایب دروس و زیرگروه ها و رشته های گروه انسانی می پردازیم . دروس عمومی مورد سوال در کنکور انسانی شامل عربی ، فارسی و نگارش ، زبان انگلیسی و دین وزندگی می باشد .دروس اختصاصی کنکور انسانی شامل ریاضی و آمار ، اقتصاد ، علوم و فنون ادبی ، عربی ، تاریخ ، جغرافیا ، جامعه شناسی ، منطق ، روانشناسی و فلسفه می باشد . منبع اصلی طرح سوالات عمومی و اختصاصی کتاب های سال دهم و یازدهم و دوازدهم می باشد .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی عربی دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی عربی دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان دی به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی عربی دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی عربی دهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و نمونه سوال امتحانی عربی دهم تجربی نوبت اول را بررسی نمایید .

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان در نیمسال دی به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان دی به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال امتحانی روان شناسی یازدهم انسانی نوبت دی


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت اول


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. این پست شامل نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی شامل نمونه سوالات درس به درس دینی یازدهم انسانی می باشد


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و برخی از سوالات مطرح شده درنمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دی ماه به ترتیب زیر است .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان یازدهم انسانی ، نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی عربی دهم انسانی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی عربی دهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.
برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97

پس از برگزاری کنکور دکتری 97 و اعلام نتایج هر یک از داوطلبانی که در آزمون دکتری شرکت نموده اند می توانند فرایند انتخاب رشته کنکور دکتری 97 دانشگاه آزاد شرکت نماید . دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97 دارای مطالب متعدد می باشد که لازم است هر یک از داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری آن را مطالعه نمایند . لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97 اردیبهشتبه محض انتشار در این بخش فعال خواهد گردید .


دانلود دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97 ( لینک دانلود در اردیبهشت فعال می شود )


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره ترمیم معدل برای کنکور سراسری 98

اگر دانش آموز پایه پیش دانشگاهی و یا پشت کنکوری 98 در رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی هستید و در نمرات نهایی سال سوم دبیرستان نمرات مطلوبی را کسب نکرده اید و قصد شرکت در ترمیم معدل برای کنکور سراسری 98 را دارید این مقاله را به طور کامل مطالعه نمایید . ما در این پست مشاوره ای به طور کامل در مورد شرایط ثبت نام در ترمیم معدل کنکور 98 و زمان ثبت نام برای طرح ترمیم معدل کنکور سراسری 98 و سایر موارد لازم توضیح خواهیم داد .همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 97

با توجه به ادغام کنکور ارشد سراسری و دانشگاه آزاد کسانی که در کنکور ارشد 97 شرکت نماید حق انتخاب رشته ارشد 97 دانشگاه آزاد را نیز دارند . دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 97 در نیمه ی دوم خرداد ماه از سوی سایت دانشگاه آزاد منتشر خواهد شد و شامل توضیحات و کد رشته ها و سایر موارد لازم جهت انتخاب رشته ارشد 97 ازاد می باشد . لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 97 بعد از انتشار از سوی دانشگاه ازاد در این بخش قرار خواهد گرفت . به تمام داوطلبان متقاضی شرکت در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 97 دانشگاه آزاد توصیه می گردد تمام مطالب مندرج در دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 97 را به طور کامل مطالعه نمایند . 

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 97 ( لینک دانلود در خرداد فعال می شود )


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

دفترچه انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 97

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 پس از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری از سوی وب سایت دانشگاه آزاد منتشر خواهد شد و تمام داوطلبانی که در کنکور سراسری شرکت کرده اند حق انتخاب رشته دانشگاه آزاد را نیز دارند وو می توانند انتخاب رشته دانشگاه آزاد در سال 97 را نیز انجام دهند . دفترچه انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 97 شامل چندین بخش مختلف می باشد که در ابتدا به توضیح در مورد ضوابط شرکت در انتخاب رشته دانشگاه ازاد در کنکور 97 پرداخته است و در ادامه کد رشته های تحصیلی مربوط به رشته های تجربی و ریاضی و انسانی و زبان آورده شده است . به تمام داوطلبان متقاضی شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد در کنکور 97 توصیه می گردد تمام مندرجات موجود در دفترچه را به طور کامل مطالعه نمایند . لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ازاد 97 پس از اعلام نتایج از سوی سایت دانشگاه آزاد در این بخش فعال خواهد شد .


دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 97  ( لینک دانلود در مرداد فعال خواهد شد )


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری 97

پس از برگزاری آزمون دکتری 97 در اسفند ماه نتایج اولیه این آزمون در نیمه دوم فروردین اعلام می شود و همزمان با شروع فرایند انتخاب رشته در نیمه اول اردیبهشت دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری 97 توسط سازمان سنجش منتشر خواهد شد . دفترچه انتخاب رشته کنکور دکتری 97 علاوه بر کد محل رشته های تحصیلی حاوی شرایط و ضوابط نیز می باشد که لازم است تمام داوطلبنی که در آزمون دکتری شرکت کرده کلیه های این بخش ها را در دفترچه آزمون دکتری 97 مطالعه نمایند . ما در این بخش به طور خلاصه به معرفی بخش های مختلف دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری 97 خواهیم پرداخت . دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری 97 در اوایل اردیبهشت از سوی سازمان سنجش منتشر خواهد شد که پس از انتشار با مراجعه به این بخش می توانید دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری 97 را دانلود نمایید .

دانلود دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری 97 ( لینک دانلود در ادیبهشت فعال میشود )


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره معرفی بهترین منابع کمک درسی و کتاب های تست شیمی یازدهم

یکی از مهمترین نکاتی که هر دانش آموز پایه یازدهم در رشته های ریاضی و تجربی باید به آن دقت داشته باشد این است که برای موفقیت در مدرسه و کنکور باید از بهترین منابع کمک درسی و تستی استفاده نماید . درس شیمی یکی از مهمترین دروس برای دانش آموزان و داوطلبان در کنکور سراسری می باشد که نیاز است داوطلبان اهمیت و توجه کافی به این درس داشته باشند . در کنار مطالعه عمیق و مفهومی درس شیمی یازدهم استفاده از بهترین منابع کمک درسی که هم درسنامه های قوی داشته باشند و هم تست های مطابق با کنکور سراسری داشته باشند بسیار مهم است . در واقع یکی از عوامل موفقیت هر دانش آموز استفاده از منابع قوی کنکوری در تمام دروس یازدهم از جمله درس شیمی می باشد . در ادامه این درس به معرفی منابع برتر درس شیمی یازدهم خواهیم پرداخت .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره معدل لازم برای انتخاب رشته انسانی

در صورتی که قصد ورود به رشته ی انسانی در پایه دهم را دارید در این پست در مورد شرایط و معدل لازم برای انتخاب رشته انسانی به طور کامل توضیح داده می شود  . هر یک از دانش آموزان پایه نهم قبل از انتخاب رشته باید در مورد رشته ی تحصیلی که در آینده انتخاب می کنند اطلاعات کافی را کسب نمایند . در پست معرفی رشته انسانی به طور کامل در مورد رشته انسانی توضیح داده شده است و در این بخش درباره معدل لازم برای انتخاب رشته انسانی توضیح داده می شود . از لحاظ تعداد دانش آموزانی که در پایه دهم رشته انسانی را انتخاب کرده اند حدود 27 درصد می باشد . 


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره معدل لازم برای انتخاب رشته ریاضی

جهت ورود به رشته ریاضی در پایه دهم آگاهی کامل از شرایط و معدل برای تمام دانش آموزان ضروری است . در پست مربوط به معرفی رشته ریاضی به طور کامل درباره این رشته توضیح داده شد . حال در ادامه مطالب مربوط به انتخاب رشته پایه نهم به دهم رشته ریاضی به ارائه مطالب مربوط به انتخاب رشته ریاضی می پردازیم . در سال های گذشته حدودا دوازده از دانش اموزانی که وارد دوره ی متوسطه دوم مربوط به رشته ی ریاضی بوده است که نسبت به سایر رشته ها درصد کمتری را شامل می شود . در ادامه توضیحات شرایط مربوط به انتخاب رشته ریاضی و معدل لازم برای انتخاب آن ارائه می شود .همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره معدل لازم برای انتخاب رشته تجربی

در پست معرفی رشته تجربی به طور کامل به معرفی رشته ی تجربی در دوره متوسطه دوم پرداختیم . در این پست قصد داریم برای کسانی که مایل هستند در رشته تجربی ادامه تحصیل نمایند شرایط لازم برای انتخاب رشته آن از جمله معدل را به طور کامل توضیح دهیم . در حال حاضر بیشترین تمایل دانش آموزان برای انتخاب رشته در پایه نهم به دهم رشته تجربی می باشد و رشته تجربی رکورد دار بیشترین انتخاب در بین دانش آموزان پایه نهم می باشد . جهت ورود به رشته ی تجربی باید حداقل نمره ی معدل که توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است را بدست بیاورید که در ادامه به بررسی کامل شرایط آن می پردازیم .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت97

پس از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 97 گروه های پزشکی وزارت بهداشت داوطلبان در بازه ی زمانی مشخص شده می توانند در انتخاب رشته ارشد 97 وزارت بهداشت شرکت نمایند . هریک از داوطلبان قبل از انجام فرایند مربوط به انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 97 وزارت بهداشت لازم می باشد دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97 را به طور کامل مطالعه و بررسی نمایند . دفترچه انتخاب رشته ارشد 97 وزارت بهداشت شامل اطلاعات مربوط به انتخاب رشته و دانشگاه های پذیرش کننده می باشد . در ادامه این توضیحات مختصری در مورد دفترچه انتخاب رشته ارشد 97 وزارت بهداشت ارائه می شود . دفترچه انتخاب رشته ارشد 97 وزارت بهداشت در مرداد ماه منتشر خواهد شد که پس از انتشار لینک دانلود دفترچه بر روی وبسایت قرار خواهد گرفت .


دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 97 وزارت بهداشت ( لینک دانلود در مرداد فعال میشود )


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره برنامه امتحانات نهایی سال سوم خرداد 97

برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان رشته های نظری و همچنین رشته های فنی حرفه ای در خرداد 97 اعلام شد . بر طبق این برنامه امتحانات در تاریخ یکم خرداد 97 شروع می شود و در تاریخ بیست و سه خردادبه اتمام می رسد . ساعت شروع امتحانات نهایی ساعت 8 صبح می باشد که لازم است دانش آموزان راس ساعت در محل امتحان حضور یابند . 


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی خرداد 97

برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در خرداد 97 از سوی مرکز سنجش آموزش و پرورش اعلام شد . بر طبق این برنامه چهار درس برای هر کدام از رشته های ریاضی و تجربی و انسانی و هنر و معارف به صورت نهایی برگزار می شود . تاریخ شروع امتحانات نهایی پیش دانشگاهی یک خرداد 97 می باشد که زمان شروع امتحانات راس ساعت هشت صبح می باشد . طبق برنامه امتحانات نهایی پایه پیش دانشگاهی در سال 97 امتحانات که بصورت نهایی برای رشته ریاضی برگزار می شود شامل دین و زندگی ، دیفرانسل ، زبان فارسی و فیزیک می باشد . امتحانات نهایی پیش دانشگاهی تجربی شامل دینی ، زیست ، فیزیک و زبان فارسی می باشد . دروس نهایی مورد سوال برای پایه چهارم انسانی شامل دروس ادبیات فارسی ، زبان فارسی ، عربی و دینی می باشد . 


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

مشاوره معرفی بهترین منابع کمک درسی و کتاب های تست شیمی دهم

سال دهم یک از مهمترین بازه های زمانی برای دانش آموزان می باشد . در واقع بسیاری از داوطلبان که در کنکور سراسری موفق می شوند مطالعه دروس کنکور خود را از سال دهم شروع می کنند . بسیاری از دانش آموزان که در حال آماده شدن برای کنکور در پایه دهم هستند و قصد دارند در مورد معرفی بهترین منابع کمک درسی و کتاب های تست شیمی دهم اطلاعات کافی را کسب نمایند این پست را به طور کامل مطالعه نمایند . در واقع درس شیمی یکی از دروس اختصاصی مهم برای داوطلبان کنکور ریاضی و تجربی می باشد و باید تمام داوطلبان زمان کافی را برای مطالعه این درس اختصاص دهند و کنار زمان از منابع قوی و استاندارد کنکوری برای مطالعه درس شیمی استفاده نمایند . در ادامه مطلب به معرفی معرفی بهترین منابع کمک درسی و کتاب های تست شیمی دهم می پردازیم .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی پیش دانشگاهی انسانی نوبت اول را مطالعه کنید .

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ریاضی نوبت اول به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت اول

این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان دی به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی دینی دهم انسانی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی دینی دهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوالات امتحانی دینی دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه نمونه سوالات امتحانی دینی دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان روان شناسی یازدهم نوبت دی به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات سوالات تست فصل اول آمار و احتمال یازدهم

مطلبی که در ادامه مشاهده می کنید، در مورد سوالات تست فصل اول آمار و احتمال یازدهم می باشد که توسط گزینه دو تهیه و تالیف شده است . سوالات تست فصل اول آمار و احتمال یازدهم که برای دانش آموزان سال یازدهم آماده شده است ،شامل پاسخ سوالات وتست فصل اول آمار و احتمال یازدهم و همچنین تست های تالیفی و سوالات کنکور سال های اخیر می باشد.

برخی از تست های مطرح شده در این فایل به شرح زیر است :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوالات تست فصل اول زیست یازدهم

مطلبی که در ادامه مشاهده می کنید ، در مورد سوالات تستی فصل اول زیست یازدهم می باشد که توسط گزینه دو تهیه و تالیف شده است .تست های طبقه بندی شده فصل اول زیست به همراه پاسخ تشریحی که برای دانش آموزان سال یازدهم تجربی آماده شده اند ،شامل سوالات و پاسخ تست فصل اول زیست یازدهم و همچنین تست های تالیفی و سوالات کنکور سال های اخیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات سوالات تست فصل اول فیزیک یازدهم تجربی

مطلبی که در ادامه مشاهده می کنید، در مورد سوالات تست فصل اول فیزیک یازدهم تجربی می باشد که توسط گزینه دو تهیه و تالیف شده است . سوالات تست فیزیک یازدهم تجربی که برای دانش آموزان سال یازدهم آماده شده اند ،شامل پاسخ سوالات و تست فیزیک یازدهم تجربی و همچنین تست های تالیفی و سوالات کنکور سال های اخیر می باشد. 

برخی از تست های مطرح شده در این فایل به شرح زیر است:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوالات تست فصل اول شیمی یازدهم

مطلبی که در ادامه مشاهده می کنید، در مورد سوالات تست فصل اول شیمی یازدهم می باشد که توسط گزینه دو تهیه و تالیف شده است . سوالات تست فصل اول شیمی یازدهم که برای دانش آموزان سال یازدهم آماده شده اند ،شامل پاسخ سوالات وتست فصل اول شیمی یازدهم و همچنین تست های تالیفی و سوالات کنکور سال های اخیر می باشد.

برخی از تست های مطرح شده در این فایل به شرح زیر است :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


توضیح سوالات تست فصل اول هندسه یازدهم

مطلبی که در ادامه مشاهده می کنید، در مورد سوالات تست فصل اول هندسه یازدهم رشته ریاضی می باشد که توسط گزینه دو تهیه و تالیف شده است . سوالات تست فصل اول هندسه یازدهم که برای دانش آموزان سال یازدهم آماده شده است ،شامل پاسخ سوالات وتست فصل اول هندسه یازدهم و همچنین تست های تالیفی و سوالات کنکور سال های اخیر می باشد.

برخی از تست های مطرح شده در این فایل به شرح زیر است :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال ریاضی دهم ریاضی به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال ریاضی دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال ریاضی دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده در امتحان دی به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت اول با جواب آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.
برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی تجربی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی تجربی نوبت اول را بررسی کنید .

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فارسی دهم تجربی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان در دی به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیزنمونه سوال امتحانی ریاضی دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


سوال 1- كداميک از عبارتهای زير درست و كداميک نادرست است؟

 آ) دنبالۀ حسابی با سه جملۀ منفی وجود ندارد

 ب) در ناحيۀ دوم مثلثاتی، نسبت مثلثاتی سينوس مثبت و بقيه منفی هستند

  پ)x=2 جواب معادله x-1)2+(x+3)2 =26 ) می باشد .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


سوال 1- شركتی ١٢٠ كارمند دارد. ٧٠ كارمند دارای مدرک دانشگاهی، ٤٠ كارمند دارای مدرک فنی و حرفه ای و ٢٠ نفر نيز دارای هر دو مدرک دانشگاهی و فنی و حرفه ای میباشند.

آ) چند كارمند اين شركت نه مدرک دانشگاهی و نه مدرک فنی و حرفها ی دارند؟

ب) چند كارمند اين شركت فقط يكی از دو مدرک دانشگاهی يا فنی و حرفه ای را دارند؟


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


سوال 1- جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنيد

آ) ا گر Í B A و B مجموعهای متناهی باشد، آنگاه A مجموعه ای است.

ب) ا گر 0 > sina و 0 < cosa ، آنگاه انتهای كمان a در ناحيۀ قرار می گيرد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


درباره نمونه سوال امتحانی عربی دهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی عربی دهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی دینی دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی دینی دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی شیمی دهم تجربی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی شیمی دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


درباره نمونه سوال امتحانی دینی دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی دینی دهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی ریاضی و امار دهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی ریاضی و امار دهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار دهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار دهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


نمونه سوال امتحانی جفرافیا دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی جفرافیا دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی جفرافیا دهم انسانی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی جفرافیا دهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال پیام های آسمانی هشتم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال پیام های آسمانی هشتم نوبت اول با جواب آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت اول را بررسی کنید 

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال امتحانی شیمی دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیزنمونه سوال امتحانی شیمی دهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فارسی دهم تجربی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم تجربی در نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال امتحانی شیمی دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی شیمی دهم تجربی نوبت اول  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی شیمی دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی شیمی دهم ریاضی نوبت اول  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


درباره نمونه سوال امتحانی نگارش دهم تجربی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی نگارش دهم تجربی نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی نگارش دهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی نگارش دهم انسانی نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی نگارش دهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی نگارش دهم ریاضی نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم تجربی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول ریاضی

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول ریاضی به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دهم انسانی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دهم انسانی نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم تجربی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم تجربی نوبت اول  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول را آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی عربی دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی عربی دهم ریاضی نوبت اول را  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی عربی دهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی عربی دهم تجربی نوبت اول را آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم تجربی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم تجربی نوبت اول آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره جزوه و تست فصل دوم ریاضی دهم رشته ریاضی

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید ، جزوه ی کامل درسنامه و تست فصل دوم ریاضی دهم رشته ریاضی میباشد که توسط استاد هاشمی تهیه و تالیف 

شده است و شامل توضیحات کاملی در مورددرسنامه و تست فصل دوم ریاضی دهم رشته ریاضی و همینطور درسنامه ، تست و نمونه سوالات مختلف میباشد.


برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات جزوه و تست فصل اول ریاضی دهم رشته ی ریاضی

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید ، جزوه ی کامل جزوه و تست فصل اول ریاضی دهم رشته ی ریاضی میباشد که توسط استاد میرموید تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در موردجزوه و تست فصل اول ریاضی دهم رشته ی ریاضی و همینطور درسنامه ، تست و نمونه سوالات مختلف میباشد.


برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هفتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هفتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول ریاضی

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول ریاضی به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل دوم

در این پست گام به گام فصل دوم ریاضی دهم ریاضی آماده شده است. گام به گام فصل دوم ریاضی دهم ریاضی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب ریاضی دهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل دوم ریاضی دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل دوم ریاضی دهم ریاضی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام ریاضی دهم ریاضی در فصل دوم را دانلود کنید.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل اول

در این پست گام به گام فصل اول ریاضی دهم ریاضی آماده شده است. گام به گام فصل اول ریاضی دهم ریاضی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب ریاضی دهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل اول ریاضی دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل اول ریاضی دهم ریاضی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام ریاضی دهم ریاضی در فصل اول را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل دوم

در این پست گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل دوم آماده شده است . گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل دوم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب گام به گام ریاضی دهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و  تمرین ها و فعالیت های موجود در گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل دوم را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از فصل دوم ریاضی دهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل دوم را دانلود کنید.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل اول

در این پست گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل اول آماده شده است . گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل اول شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب گام به گام ریاضی دهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل اول ریاضی دهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل اول را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل اول را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


راجع جزوه فصل سوم ریاضی دهم رشته ریاضی

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید، جزوه ی کامل فصل سوم ریاضی دهم رشته ریاضی میباشد که توسط استاد لطفی نژاد تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد فصل سوم ریاضی دهم رشته ریاضی و همینطور درسنامه، تست و نمونه سوالات مختلف میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه فصل 3 ریاضی دهم به شرح زیر است :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل اول

در این پست گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل اول آماده شده است . گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل اول شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب فیزیک دهم ریاضی فصل اول می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین

 ها و فعالیت های موجود در فصل اول فیزیک دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل اول را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل اول را دانلود

 کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع گام به گام فیزیک یازدهم تجربی فصل دوم

در این پست گام به گام فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی آماده شده است. گام به گام فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب فیزیک یازدهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام فیزیک یازدهم تجربی در فصل دوم را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل هفتم

در این پست گام به گام فصل هفتم ریاضی دهم ریاضی آماده شده است. گام به گام فصل هفتم ریاضی دهم ریاضی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب ریاضی دهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل هفتم ریاضی دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل هفتم ریاضی دهم ریاضی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام ریاضی دهم ریاضی در فصل هفتم را دانلود کنید.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل ششم

در این پست گام به گام فصل ششم ریاضی دهم ریاضی آماده شده است. گام به گام فصل ششم ریاضی دهم ریاضی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب ریاضی دهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل ششم ریاضی دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل ششم ریاضی دهم ریاضی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام ریاضی دهم ریاضی در فصل ششم را دانلود کنید.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل ششم

در این پست گام به گام فصل ششم ریاضی دهم ریاضی آماده شده است. گام به گام فصل ششم ریاضی دهم ریاضی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب ریاضی دهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل ششم ریاضی دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل ششم ریاضی دهم ریاضی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام ریاضی دهم ریاضی در فصل ششم را دانلود کنید.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل پنجم

در این پست گام به گام فصل پنجم ریاضی دهم ریاضی آماده شده است. گام به گام فصل پنجم ریاضی دهم ریاضی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب ریاضی دهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل پنجم ریاضی دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل پنجم ریاضی دهم ریاضی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام ریاضی دهم ریاضی در فصل پنجم را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل چهارم

در این پست گام به گام فصل چهارم ریاضی دهم ریاضی آماده شده است. گام به گام فصل چهارم ریاضی دهم ریاضی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب ریاضی دهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل چهارم ریاضی دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل چهارم ریاضی دهم ریاضی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام ریاضی دهم ریاضی در فصل چهارم را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام ریاضی دهم ریاضی فصل سوم

در این پست گام به گام فصل سوم ریاضی دهم ریاضی آماده شده است. گام به گام فصل سوم ریاضی دهم ریاضی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب ریاضی دهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل سوم ریاضی دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل سوم ریاضی دهم ریاضی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام ریاضی دهم ریاضی در فصل سوم را دانلود کنید.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

در این پست گام به گام فصل اول فیزیک یازدهم تجربی آماده شده است. گام به گام فصل اول فیزیک یازدهم تجربی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب فیزیک یازدهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل اول فیزیک یازدهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل اول فیزیک یازدهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام فیزیک یازدهم تجربی در فصل اول را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل هفتم

در این پست گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل هفتم آماده شده است . گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل هفتم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب ریاضی دهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجودفصل هفتم ریاضی دهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل هفتم را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام ریاضی دهم تجربی فصل 7 را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام فیزیک دهم تجربی فصل چهارم

در این پست گام به گام فصل چهارم فیزیک دهم تجربی آماده شده است. گام به گام فصل چهارم فیزیک دهم تجربی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب فیزیک دهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل چهارم فیزیک دهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل چهارم فیزیک دهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام فیزیک دهم تجربی در فصل چهارم را دانلود کنید.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام فیزیک دهم تجربی فصل سوم

در این پست گام به گام فصل سوم فیزیک دهم تجربی آماده شده است. گام به گام فصل سوم فیزیک دهم تجربی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب فیزیک دهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل سوم فیزیک دهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل سوم فیزیک دهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام فیزیک دهم تجربی در فصل سوم را دانلود کنیدهمکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل چهارم

در این پست گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل چهارم آماده شده است . گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل چهارم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب فیزیک دهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و 

فعالیت های موجود فصل چهارم فیزیک دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام (گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل چهارم را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل چهارم را دانلود 

کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل سوم

در این پست گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل سوم آماده شده است . گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل سوم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب  فیزیک دهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود فصل سوم فیزیک دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل سوم را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل سوم را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل دوم

در این پست گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل دوم آماده شده است . گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل دوم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب  فیزیک دهم ریاضی  می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و 

فعالیت های موجود فصل دوم  فیزیک دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل دوم را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل دوم را دانلود کنید.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل دوم

در این پست گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل دوم آماده شده است . گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل دوم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب  فیزیک دهم ریاضی  می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و 

فعالیت های موجود فصل دوم  فیزیک دهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل دوم را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام فیزیک دهم ریاضی فصل دوم را دانلود کنید.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 91 ریاضی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور داخل کشور 91 ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری تجربی 94

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور داخل کشور 94 تجربی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوالات مطرح شده در آزمون سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری تجربی 94 به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 93 ریاضی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور داخل کشور 93 ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 93 ریاضی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور داخل کشور 93 ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری تجربی 95

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور داخل کشور 95 تجربی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری تجربی 95 را مطالعه کنید . 

برخی از سوالات مطرح شده در آزمون سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری تجربی 95 به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد گام به گام عربی یازدهم تجربی درس هفتم

در این پست گام به گام درس هفتم عربی یازدهم تجربی آماده شده است. گام به گام درس هفتم عربی یازدهم تجربی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب عربی یازدهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در درس هفتم عربی یازدهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام درس هفتم عربی یازدهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام عربی یازدهم تجربی در درس هفتم را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع گام به گام عربی یازدهم تجربی درس ششم

در این پست گام به گام درس ششم عربی یازدهم تجربی آماده شده است. گام به گام درس ششم عربی یازدهم تجربی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب عربی یازدهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در درس ششم عربی یازدهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام درس ششم عربی یازدهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام عربی یازدهم تجربی در درس ششم را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

گام به گام عربی یازدهم تجربی درس پنجم

در این پست گام به گام درس پنجم عربی یازدهم تجربی آماده شده است. گام به گام درس پنجم عربی یازدهم تجربی شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب عربی یازدهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در درس پنجم عربی یازدهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام درس پنجم عربی یازدهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام عربی یازدهم تجربی در درس 5 را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات جزوه فصل سوم فیزیک دهم رشته ریاضی

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید، جزوه ی کامل فصل سوم فیزیک دهم رشته ریاضی میباشد که توسط استاد حاتم آبادی تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد فصل سوم فیزیک دهم رشته ریاضی و همینطور درسنامه، تست و نمونه سوالات مختلف میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در جزوه فصل 3 به شرح زیر است :همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


جزوه فصل دوم فیزیک دهم رشته ریاضی

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید، جزوه ی کامل فصل دوم فیزیک دهم رشته ریاضی میباشد که توسط استاد گرمرودی تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد فصل دوم فیزیک دهم رشته ریاضی و همینطور درسنامه، تست و نمونه سوالات مختلف میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در جزوه فصل 2 فیزیک دهم به شرح زیر است :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح گام به گام فصل چهارم زیست یازدهم

در این پست گام به گام فصل چهارم زیست یازدهم به همراه حل تمرین و فعالیت آماده شده است. گام به گام فصل چهارم زیست یازدهم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب زیست شناسی یازدهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل چهارم زیست یازدهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل چهارم زیست یازدهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام زیست یازدهم تجربی در فصل چهارم را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام فصل سوم زیست یازدهم

در این پست گام به گام فصل سوم زیست یازدهم به همراه حل تمرین و فعالیت آماده شده است. گام به گام فصل سوم زیست یازدهم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب زیست شناسی یازدهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل سوم زیست یازدهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل سوم زیست یازدهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام زیست یازدهم تجربی در فصل سوم را دانلود کنید.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات گام به گام فصل دوم زیست یازدهم

در این پست گام به گام فصل دوم زیست یازدهم به همراه حل تمرین و فعالیت آماده شده است. گام به گام فصل دوم زیست یازدهم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب زیست شناسی یازدهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل دوم زیست یازدهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل دوم زیست یازدهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام زیست یازدهم تجربی در فصل دوم را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام فصل اول زیست یازدهم

در این پست گام به گام فصل اول زیست یازدهم به همراه حل تمرین و فعالیت آماده شده است. گام به گام فصل اول زیست یازدهم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب زیست شناسی یازدهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در فصل اول زیست یازدهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام فصل اول زیست یازدهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام زیست یازدهم تجربی در فصل اول را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع درسنامه و تست فصل اول ریاضی دهم

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید ، جزوه ی کامل درسنامه و تست فصل اول ریاضی دهم  رشته ی ریاضی میباشد که توسط استاد هاشمی تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورددرسنامه و تست فصل اول ریاضی دهم  رشته ی ریاضی و همینطور درسنامه ، تست و نمونه سوالات مختلف میباشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری انسانی 94

در این مطلب برای شما داوطلبان کنکور سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری انسانی 94 آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری انسانی 93

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور داخل کشور 93 انسانی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 90 ریاضی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور داخل کشور 90 ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری انسانی 95

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور سراسری داخل کشور 95 انسانی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

بعضی از سوالات مطرح شده در این آزمون به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 92 ریاضی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال به همراه پاسخ تشریحی کنکور داخل کشور 92 ریاضی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوال و پاسخ تشریحی کنکور سراسری 92 ریاضی


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت دوم انسانی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت دوم در بخش زیر میتوانید دانلود کنید .

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام عربی یازدهم ریاضی درس سوم

در این پست گام به گام عربی یازدهم ریاضی درس سوم آماده شده است. گام به گام عربی یازدهم ریاضی درس سوم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب عربی یازدهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و ترجمه و تمرین ها و فعالیت های موجود در درس سوم عربی یازدهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام درس سوم عربی یازدهم ریاضی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام عربی یازدهم ریاضی در درس سوم را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


درباره گام به گام عربی یازدهم ریاضی درس دوم

در این پست گام به گام عربی یازدهم ریاضی درس دوم آماده شده است. گام به گام عربی یازدهم ریاضی درس دوم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب عربی یازدهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و ترجمه و فعالیت های موجود در درس دوم عربی یازدهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام درس دوم عربی یازدهم ریاضی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام عربی یازدهم ریاضی در درس دوم را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام عربی یازدهم تجربی درس چهارم

در این پست گام به گام عربی یازدهم تجربی درس چهارم آماده شده است. گام به گام عربی یازدهم تجربی درس چهارم شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب عربی یازدهم تجربی می باشد و حل المسائل پرسش ها و ترجمه و تمرین ها و فعالیت های موجود در درس چهارم عربی یازدهم تجربی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام درس چهارم عربی یازدهم تجربی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام عربی یازدهم تجربی در درس 4 را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره گام به گام عربی یازدهم ریاضی درس اول

در این پست گام به گام عربی یازدهم ریاضی درس اول آماده شده است. گام به گام عربی یازدهم ریاضی درس اول شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب عربی یازدهم ریاضی می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود در درس اول عربی یازدهم ریاضی را شامل می شود. در ادامه بخش هایی از گام به گام درس اول عربی یازدهم ریاضی را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام عربی یازدهم ریاضی در درس اول را دانلود کنید.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره جزوه فصل اول فیزیک دهم رشته ریاضی

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید، جزوه ی کامل فصل اول فیزیک دهم رشته ریاضی میباشد که توسط استاد حاتم آبادی تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد فصل اول فیزیک دهم رشته ریاضی و همینطور درسنامه، تست و نمونه سوالات مختلف میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درسنامه فصل اول فیزیک دهم رشته ریاضی

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید، جزوه ی کامل فصل اول فیزیک دهم رشته ریاضی میباشد که توسط استاد گرمرودی تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد فصل اول فیزیک دهم رشته ریاضی و همینطور درسنامه، تست و نمونه سوالات مختلف میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


درباره جزوه فصل دوم فیزیک دهم رشته ریاضی

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید، جزوه ی کامل فصل دوم فیزیک دهم رشته ریاضی میباشد که توسط استاد حاتم آبادی تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد فصل دوم فیزیک دهم رشته ریاضی و همینطور درسنامه، تست و نمونه سوالات مختلف میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد جزوه فصل چهار ریاضی دهم

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید، جزوه ی کامل فصل چهار ریاضی دهم رشته ی ریاضی میباشد که توسط استاد لطفی نژاد تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد فصل چهار ریاضی دهم رشته ی ریاضی و همینطور درسنامه، تست و نمونه سوالات مختلف میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است :


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

تست درس اول زبان انگلیسی یازدهم

این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز سوالات تست درس اول زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید سوالات تستی درس اول زبان انگلیسی یازدهم در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی را دانلود کنید .


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم  نوبت دوم تجربی ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.  نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشدهمکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت دوم تجربی ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در امتحان نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت دوم تجربی به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت دوم ریاضی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت دوم ریاضی ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. این نمونه سوالات ویژه امتحانات نوبت  خرداد می باشد .

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


توضیح نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت خرداد تجربی ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در امتحان نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم نوبت دوم به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


درمورد نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز،  نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم ویژه امتحانات نوبت دوم می باشد .

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد

برخی از سوالات مطرح شده در امتحان نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم ریاضی نوبت دوم به شرح زیر می باشد:همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم ریاضی امتحانات نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.   نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز،نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت خرداد ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.   

نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دومبه همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.  نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت خرداد ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت دوم مخصوص امتحانات خرداد می باشد


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت خرداد تجربی و امتحانات نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.  نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان یازدهم ، نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت خرداد ویژه امتحانات نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.  نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشدهمکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان ، نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم تجربی ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.  نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت خرداد ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.  نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشدهمکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز،نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.  نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم تجربی  نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.
برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد:همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.  نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.  نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم تجربی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.   نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان دین و زندگی خرداد یازدهم به شرح زیر می باشد:همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان ادبیات به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


درمورد نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


توضیحات نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.  نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز،نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی فارسی دهم تجربی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فارسی دهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد:همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد:همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد:


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد سوال امتحانی شیمی یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان پایه یازدهم ، نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی فارسی دهم تجربی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فارسی دهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


درمورد نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فارسی دهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت دوم

در این مطلب برای شما نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوالات امتحانی علوم نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی علوم نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی علوم نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوالات امتحانی علوم نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی علوم نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی علوم نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیحات نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوالات امتحانی عربی نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز ، نمونه سوالات امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی عربی نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی نگارش دهم انسانی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی نگارش دهم انسانی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی نگارش دهم انسانی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

راجع نمونه سوال امتحانی تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

نمونه سوال امتحانی تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی نگارش دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی نگارش دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی نگارش دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


درمورد نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.
برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.
برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد. 


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوالات امتحانی املا نهم نوبت دوم

 در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


درمورد نمونه سوال امتحانی انشا نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز،نمونه سوال امتحانی انشا نهم نوبت دوم آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی انشا نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

توضیح نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درباره نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


درباره نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز،نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

درمورد نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان هشتم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.


همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان


در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی